Gezinshuis Terug naar de Toekomst is een zelfstandig gezinshuis en biedt opvang aan maximaal 7 jongeren/tieners die langdurig niet thuis kunnen wonen. Ons gezinshuis is een thuis, een plek waar een jongere op de bank ligt als ze ziek zijn , waar ze hulp krijgen bij hun huiswerk, ze een eigen plekje hebben en waar we met zijn allen aan tafel eten. We gaan met het hele gezin op vakantie en als de gezinshuisouders dan toch eens een keertje samen een avond of weekendje weg gaan, blijven de jongeren thuis in hun veilige omgeving omdat er voor vervanging van de gezinshuisouders gezorgd wordt. Wij bieden een plek waar een jongere zich veilig voelt en ertoe doet. Waar ze er mogen zijn en waar ze samen met de gezinshuisouders werken aan een gezond en stabiel toekomstperspectief.

Ook beiden wij voor nog eens maximaal drie jongeren een zelfstandigheidstraject aan. De jongeren worden begeleid door de gezinshuisouders op gebied van huishouden, sociaal leven, financiën en alle overige zaken op weg naar volledige zelfstandigheid. Ze delen een huiskamer, keuken en badkamer, en hebben uiteraard zelf een eigen slaapkamer.

Wij hebben een plek vrij in het zelfstandigheidstraject (kamertraining). Profiel van de jongeren welke passend kan zijn: Jongen/meisje vanaf 16 welke (zo goed als) klaar is om zelfstandig te gaan wonen, gemotiveerd is en een dagbesteding heeft. Wij plaatsen geen jongeren met een beperking. Hechtingsproblematieken en licht psychische problematieken zijn voor ons geen reden om een jongere af te wijzen.

Er is op dit moment geen plek vrij in ons gezinshuis.

iniatief nemers Gezinshuis terug naar de toekomst

Wij zijn de gezinshuisouders, Patrick van Osch (42) en Marijke Pijlman (41). Wij hebben ruim acht jaar ervaring in de jeugdzorg, waarvan zeven jaar als pleegouders van tieners die bij ons terecht kwamen vanuit een crisissituatie. Wij schrikken niet terug om jongeren op te vangen met complexere problematiek waaronder trauma’s, verwaarlozing, hechtingsproblematiek, mishandeling en seksueel misbruik.

Onze aanpak is rustig, nemen de tijd, luisteren en proberen waar mogelijk te helpen maar waken er ook voor om niet onnodig de regie over te nemen. We onderhouden waar mogelijk contact met biologische ouders en/of andere personen in het netwerk van de jongere zoals school, sport(clubs), familie, therapeuten, hulpdiensten en specialisten. Samen met ons team (een psycholoog, een bijlesdocente, een sporttrainer en onze vervangers) zetten we af en toe een stapje achteruit maar kijken we altijd vooruit. Samen gaan wij terug naar de toekomst!