Lees s.v.p. eerst onderstaande informatie door alvorens contact met ons op te nemen.  Wilt u het aanmeldformulier ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Kan ik een jongere aanmelden? Hebben jullie plaats?

Op onze website ziet u de actuele beschikbare plekken in ons gezinshuis. Het is alleen mogelijk om een jongere aan te melden voor een plek, wanneer er een open plek is of een doorstromingsmoment van één van de huidige jongeren bekend is. Aanmelding staat in ons gezinshuis niet gelijk aan acceptatie. Wij bieden een veilige, gezellige en leerzame omgeving voor alle jongeren. Een omgeving waar zij er toe doen en gezien worden. Wij werken daarom met profielen en vragenlijsten voor zowel de jongere zelf, zijn/haar netwerk én de betrokken verantwoordelijke professional. Dit zodat voor de bestaande gezinsleden én het nieuwe gezinslid, vooraf en waar mogelijk, een goede risico-inventarisatie gemaakt kan worden.

Gezinshuis Terug naar de Toekomst biedt de volgende plaatsen:

 • 7 x gezinshuisjongere
 • 3 x KT-jongere (Kamer Training – zelfstandigheidstraject)

De doelstellingen per soort plaatsing zijn:

 • Gezinshuisjongeren wonen in principe vanaf het moment dat zij binnenkomen tot aan het moment dat zij klaar zijn voor een KT-traject (bij ons of elders) in ons gezin;
 • KT-jongeren wonen in principe vanaf het moment dat zij binnenkomen tot aan het moment dat zij klaar zijn voor volledige zelfstandigheid, in ons gezin;

 

Algemeen profiel jongeren

Jongeren kunnen worden aangemeld met/zonder gezag bij de Jeugdbescherming, met/zonder gezag bij de biologische ouders en met/zonder OTS, RM en MUHP. Wij zijn een gezinshuis en geen gesloten of halfopen zorgaanbieder. Zowel regionale als buiten regionale plaatsingen zijn mogelijk. Wij hebben een contract met de regio West Brabant Oost, regio Zuid Holland Zuid en de regio West Brabant West. Wij plaatsen ook middels een maatwerkcontract. In principe geldt dat de jongere niet beschikt over een PGB/WLZ maar dat de zorg gefinancierd wordt vanuit de Jeugdwet.

Jongeren vanaf 10 jaar kunnen bij ons worden geplaatst, de voorkeur gaat uit naar 12 jaar of ouder. Het verbale IQ van de jongere is niet lager dan 85 punten, het cognitieve IQ niet lager dan 70 punten én, let op, het verschil tussen het cognitief en verbaal IQ bedraagt niet meer dan 15 punten.

De jongere spreekt Nederlands als eerste taal of, indien als 2e taal, is gewend het Nederlands in het dagelijkse leven te spreken (school, sport, gezin etc.). Indien de jongere doof of slechthorend is en gebarentaal spreekt, dient dit de Nederlandse gebarentaal te betreffen en dient de aanmelder te zorgen voor een tolk/vertaler.

De gezinshuisouders Patrick en Marijke zijn niet religieus maar jongeren welke wel religieus zijn, zijn welkom. Gezinshuis Terug naar de Toekomst leeft en kookt plantaardig en is daarom ook geschikt voor Joden (koosjer) en Islamieten (halal). Verder geldt:

 • Indien de jongere religieus is, is het mogelijk van belang om te weten dat religieuze wetten/gewoontes niet van toepassing zijn op niet-religieuze jongeren. Daarnaast wonen er mannen en vrouwen (jongens en meisjes) in ons gezinshuis en zijn er noch gescheiden faciliteiten beschikbaar noch is dit bespreekbaar;
 • De seksuele geaardheid van jongeren is geen reden om hen niet op te nemen in ons gezinshuis. Ergo: de kans is zeer wel aanwezig dat ons gezin niet alleen uit personen met een heteroseksuele oriëntatie bestaat;
 • Wij hanteren de reguliere Nederlandse feestdagen zoals Pasen en Kerst. Indien hiertoe aanleiding bestaat zullen ook andere religieuze feestdagen gevierd worden;

 

Profiel jongeren die NIET aangemeld kunnen worden

 • Jongeren welke geheim geplaatst moeten worden;
 • Jonger dan 10 jaar;
 • Jongeren welke als gevolg van een (meervoudige) psychiatrische diagnose en/of trauma(‘s) niet verwacht worden te kunnen functioneren in een gezinssetting;
 • Jongeren welke in het dagelijks leven niet zelfstandig kunnen functioneren door handicap of niveau (denk aan douchen, naar het toilet gaan, van/naar school gaan etc.);
 • Jongeren zonder dagbesteding ((vrijwilligers)werk of school);
 • Jongeren met een historie van:
  • Seksueel overschrijdend gedrag incl. seksueel misbruik (dader)
  • Actuele middelen verslavingen (m.u.v. roken)
  • Dierenmishandeling c.q. agressie richting dieren
  • Brandstichting / pyromanie
 • Verslavingsbehandeling korter dan 3 maanden geleden – de behandeling dient daarnaast succesvol doorlopen en afgesloten te zijn;
 • Jeugddetentie welke korter dan 3 maanden geleden beëindigd is – de detentie dient daarnaast positief doorlopen en afgesloten te zijn en het recidive risico dient laag te zijn;
 • Jeugd TBS (PIJ-maatregel) welke korter dan 3 maanden geleden beëindigd is – de behandeling dient daarnaast positief doorlopen en afgesloten te zijn en het recidive risico dient laag te zijn;
 • Jongeren die niet kunnen omgaan met diversiteit (geslacht, geaardheid, religie etc.);
 • Jongeren die allergisch zijn voor dieren.

NB: van behandelingen, detentie en overige trajecten dient u een rapportage van een professional te kunnen overleggen. In “grijze gevallen” kunnen aanvullende afspraken gelden.

 

Stappenplan aanmelding gezinshuisjongere / KT-jongere

 • Deze tekst en informatie is volledig doorgelezen door de aanmelder en deze schat in dat het doorlopen van het stappenplan een goede kans van slagen heeft;
 • Aanmelder mailt of stuurt een bericht via de website naar de gezinshuisouders;
 • Aanmelder ontvangt de vragenlijst;
 • De vragenlijst worden ingevuld door de aanmelder. Deze word toegezonden aan de gezinshuisouders;
 • Gezinshuisouders laten binnen 72 uur de aanmelder weten of zij een gesprek gaan inplannen met de jongere en de aanmelder, eventueel met ouders en/of andere betrokkenen. De vragenlijsten worden in het intakegesprek besproken;
 • Na het gesprek volgt er een rondleiding;
 • Binnen 72 uur is er telefonisch contact tussen gezinshuisouders en aanmelder om te kijken of er een match is vanuit alle partijen;
 • Indien bovenstaand punt positief is, volgt er een logeermoment van 24 uur op een vrije kamer of logeerkamer. Tijdens dit weekend wordt de interactie tussen de jongere en de overige gezinsleden door de gezinshuisouders bestudeerd en beoordeeld, meestal word er ook een aantal uren geobserveerd door de gezinshuis psycholoog;
 • Binnen 72 uur is er telefonisch contact tussen gezinshuis ouders en aanmelder. De huidige gezinsleden is gevraagd naar hun mening, de meningen van de gezinshuisouders, aanmelder en eventueel psycholoog worden besproken. Er wordt indien mogelijk direct een  beslissing genomen.

Tot slot

 • Omdat wij plantaardig leven en eten, zijn jongeren met een ei-, schaaldieren- of lactose-allergie, hier in een veilige omgeving. Jongeren met een plantaardige allergie, denk aan o.a. noten, selderie, nachtschade en/of mosterd, dienen een medische verklaring van de ernst te kunnen overleggen;
 • De aanmelder van een cliënt dient in geval van nood 365 dagen per jaar,  24 uur per dag telefonisch bereikbaar te zijn middels een bereikbaarheidsdienst. Is de persoon met (gedeelde) voogdij niet beschikbaar, dan gaat het recht op juridische, en dus ook medische, beslissingen over op de gezinshuisouders;
 • De gezinshuisouders gaan maximaal 2 keer per jaar, maximaal 4 weekenden per jaar en maximaal 6 avonden per jaar samen op vakantie / weg. Het gezinshuis is niet alleen het huis, het thuis, van de gezinshuisouders maar juist ook van de jongeren. Zij blijven dus in hun eigen huis in hun eigen kamer. De gezinshuisouders zorgen voor passende en gedegen vervanging tijdens hun afwezigheid;
 • Het is niet uitgesloten dat een jongere een (huis)dier mee kan nemen naar ons gezinshuis. Informeer naar de (on)mogelijkheden;