Er wonen maximaal zeven gezinshuisjongeren bij ons. De gezinshuisjongeren wonen in principe vanaf het moment dat zij binnenkomen tot aan het moment dat zij klaar zijn voor een zelfstandigheidstraject in ons gezin. Het zelfstandigheidstraject kan bij voorkeur ook bij ons gevolgd kunnen worden. Niet iedere jongere kan bij ons komen wonen, vandaar dat we een profiel hebben gemaakt.

Het is alleen mogelijk om een jongere aan te melden voor een plek, wanneer er een open plek is of een doorstromingsmoment van één van de huidige jongeren bekend is. Aanmelding staat in ons gezinshuis niet gelijk aan acceptatie. Wij werken met profielen en de verantwoordelijke professional vult eerst een vragenlijst in. Dit zodat vooraf en waar mogelijk een goede risico-inventarisatie gemaakt kan worden.

Op onze website ziet u de actuele beschikbare plekken in ons gezinshuis.