Lees s.v.p. eerst onderstaande informatie door alvorens contact met ons op te nemen.  Wilt u het aanmeldformulier ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Er wonen maximaal zeven gezinshuisjongeren bij ons. De gezinshuisjongeren wonen in principe vanaf het moment dat zij binnenkomen tot aan het moment dat zij klaar zijn voor een zelfstandigheidstraject in ons gezin. Niet iedere jongere kan bij ons komen wonen, vandaar dat we een profiel hebben gemaakt.

Het is alleen mogelijk om een jongere aan te melden voor een plek, wanneer er een open plek is of een doorstromingsmoment van één van de huidige jongeren bekend is. Aanmelding staat in ons gezinshuis niet gelijk aan acceptatie. Wij werken met profielen en de verantwoordelijke professional vult eerst een vragenlijst in. Dit zodat vooraf en waar mogelijk een goede risico-inventarisatie gemaakt kan worden.

Op onze website ziet u de actuele beschikbare plekken in ons gezinshuis.

Algemeen profiel jongeren

Jongeren kunnen worden aangemeld met/zonder gezag bij de Jeugdbescherming, met/zonder gezag bij de biologische ouders en met/zonder OTS, RM en MUHP. Wij zijn een gezinshuis en geen gesloten of halfopen zorgaanbieder. Zowel regionale (West Brabant en ZHZ, Zuid Holland Zuid) als buiten regionale plaatsingen middels een maatwerkcontract zijn mogelijk. In principe geldt dat de jongere niet beschikt over een PGB/WLZ en dat de zorg gefinancierd wordt vanuit de Jeugdwet en/of WMO.

Jongeren vanaf 10 jaar kunnen bij ons worden geplaatst, de voorkeur gaat uit naar 12 jaar of ouder. De jongere spreekt Nederlands als eerste taal of, indien als 2e taal, is gewend het Nederlands in het dagelijkse leven te spreken (school, sport, gezin etc.).

De gezinshuisouders zijn niet religieus maar jongeren welke wel religieus zijn, zijn welkom. Gezinshuis Terug naar de Toekomst leeft en kookt plantaardig en is daarom ook geschikt voor Joden (koosjer) en Islamieten (halal). Verder geldt:

 • Indien de jongere religieus is, is het mogelijk van belang om te weten dat religieuze wetten/gewoontes niet van toepassing zijn op niet-religieuze jongeren. Daarnaast wonen er mannen en vrouwen (jongens en meisjes) in ons gezinshuis en zijn er noch gescheiden faciliteiten beschikbaar noch is dit bespreekbaar;
 • De seksuele geaardheid van jongeren is geen reden om hen niet op te nemen in ons gezinshuis.
 • Wij hanteren de reguliere Nederlandse feestdagen zoals Pasen en Kerst. Indien hiertoe aanleiding bestaat zullen ook andere religieuze feestdagen gevierd worden;

 

Profiel jongeren die NIET aangemeld kunnen worden

 • Jongeren welke geheim geplaatst moeten worden;
 • Jonger dan 10 jaar;
 • Jongeren welke als gevolg van een (meervoudige) psychiatrische diagnose en/of trauma(‘s) niet verwacht worden te kunnen functioneren in een gezinssetting;
 • Jongeren welke in het dagelijks leven niet zelfstandig kunnen functioneren door handicap of niveau (denk aan douchen, naar het toilet gaan, van/naar school gaan etc.);
 • Jongeren zonder dagbesteding ((vrijwilligers)werk of school);
 • Jongeren met een historie van:
  • Seksueel overschrijdend gedrag incl. seksueel misbruik (dader)
  • Actuele middelen verslavingen (m.u.v. roken)
  • Dierenmishandeling c.q. agressie richting dieren
  • Brandstichting / pyromanie
 • Verslavingsbehandeling korter dan 3 maanden geleden – de behandeling dient daarnaast succesvol doorlopen en afgesloten te zijn;
 • Jeugddetentie welke korter dan 3 maanden geleden beëindigd is – de detentie dient daarnaast positief doorlopen en afgesloten te zijn en het recidive risico dient laag te zijn;
 • Jeugd TBS (PIJ-maatregel) welke korter dan 3 maanden geleden beëindigd is – de behandeling dient daarnaast positief doorlopen en afgesloten te zijn en het recidive risico dient laag te zijn;
 • Jongeren die niet kunnen omgaan met diversiteit (geslacht, geaardheid, religie etc.);
 • Jongeren die allergisch zijn voor dieren.

NB: van behandelingen, detentie en overige trajecten dient u een rapportage van een professional te kunnen overleggen. In “grijze gevallen” kunnen aanvullende afspraken gelden.

 

Stappenplan aanmelding gezinshuisjongere

 • Deze tekst en informatie is volledig doorgelezen door de aanmelder en deze schat in dat het doorlopen van het stappenplan een goede kans van slagen heeft;
 • De vragenlijst worden ingevuld door de aanmelder. Deze word toegezonden aan Gezinshuis Terug naar de Toekomst;
 • Binnen 72 uur laten wij de aanmelder weten of wij een gesprek gaan inplannen met de jongere en de aanmelder. De vragenlijsten worden in het intakegesprek besproken;
 • Tijdens het gesprek volgt er een rondleiding;
 • Binnen 72 uur laat de jongere via de aanmelder aan het gezinshuis weten of hij/zij deel wil worden van ons gezin en laat het gezinshuis aan de aanmelder weten of de jongere binnen het gezin lijkt te passen;
 • Indien bovenstaande punt door beiden met “ja” wordt beantwoord, volgt er een logeermoment van 24 uur op een vrije kamer. Tijdens dit weekend wordt de interactie tussen de jongere en de overige gezinsleden door de gezinshuisouders en onze psycholoog of een ander teamlid bestudeerd en beoordeeld;
 • De huidige gezinsleden wordt na het logeerweekend om hun mening gevraagd. Daar worden de meningen van het team aan toegevoegd. Binnen 24 uur na het einde van het logeerweekend wordt een beslissing genomen.

 

Tot slot

 • Omdat wij plantaardig leven en eten, zijn jongeren met een ei-, schaaldieren- of lactose-allergie, hier in een veilige omgeving. Jongeren met een plantaardige allergie, denk aan o.a. noten, selderie, nachtschade en/of mosterd, dienen een medische verklaring van de ernst te kunnen overleggen;
 • De persoon met (gedeelde) voogdij dient in geval van nood 365 dagen per jaar en 24 uur per dag telefonisch bereikbaar te zijn. In geval van onbereikbaarheid dient deze zorg te dragen voor een vervangende persoon. Is de persoon met (gedeelde) voogdij niet beschikbaar, dan gaat het recht op juridische, en dus ook medische, beslissingen over op de gezinshuisouders;
 • Het is niet uitgesloten dat een jongere een (huis)dier mee kan nemen naar ons gezinshuis. Informeer naar de (on)mogelijkheden;